Tabel

De linkerkolom (mogelijke consequenties van deze variant) indiceert in vraagvorm, wat de mogelijke consequenties kunnen zijn); elk van de kolommen (a) t/m (e) beantwoordt, hoe die voor de desbetreffende variant van toepassing zijn. Dit weer afhankelijk van de vraag of er wel of geen sprake is van een omvattender ‘vak’ wetenschapsoriëntatie.
Die beantwoording geschiedt in termen van ja, nee, ?, aanbevolen of desgewenst.

De school kan met deze tabel de consequenties overzien van de variëteit aan wetenschapsoriëntatie naar keuze van de leerling. Dat helpt om het beste arrangement daarvoor te bepalen.


mogelijke consequenties
van deze variant
maakt dit aanbod deel uit van een voor de leerling te herkennen ‘vak’ wetenschapsoriëntatie?
variant >neejaneejaneejaneeja
abcd
(1) vakverbindende samenwerking nodig?neeneeneeneeneeneeneenee
(2) coördinatie nodig door
  • coördinator wetenschapsoriëntatie en/of
  • schoolleider of teamleider tweede fase vwo?
neeaanbevolenneeaanbevolenneeaanbevolenneeaanbevolen
(3) eigenaarschap van wetenschapsoriënterend
aanbod nodig bij een docententeam, werkgroep
of sectie wetenschapsoriëntatie?
neeaanbevolenneeaanbevolenneeaanbevolenneeaanbevolen
(4) regeling van toetsing
  • in de vak-PTA’s?
  • in een PTA voor wetenschapsoriëntatie?

ja

nee

ja

aanbevolen*

ja

nee

ja

aanbevolen*

ja

nee

ja

aanbevolen*

ja

nee

ja

aanbevolen*

(5) beoordelingsresultaten wetenschapsoriëntatie in de vorm van
  • vak(eind)cijfers?
  • afzonderlijke (eind)cijfers voor wetenschapsoriëntatie?


ja

nee


ja

aanbevolen*


ja

nee


ja

aanbevolen*


ja

nee


ja

aanbevolen*


ja

nee


ja

aanbevolen*

(6) beoordelingsresultaten voor wetenschapsoriëntatie bij overgang of slagen/zakken verdisconteerd in
  • de vak(eind)cijfers?
  • een combinatiecijfer?ja

neeja

aanbevolen*ja

neeja

aanbevolen*ja

neeja

aanbevolen*ja

neeja

aanbevolen*

(7) aanvullende onderwijstijd nodig?neeneeneeneejajajaja
(8) ontwikkel- en overlegtijd nodig?neeneeneeneejajajaja
(9) aanpassingen in de lessentabel van de school en studielasturen voor de leerling nodig?
neeneeneenee????

manier waarop aanbod wetenschapsoriëntatie  kan plaatsvinden:

keuze- onderdelen van vakken
in het gemeenschappelijk opleidingsdeel en het profieldeel

keuzevakken

modules, projecten of thema's

(keuze)activiteiten

in het vrije opleidingsdeel* maar dan ook voorzien in (2) en (3)