Arrangementen


Arrangement 1: wetenschapsoriëntatie met gebruikmaking van verplichte vakken uit het gemeenschappelijk opleidingsdeel en het profieldeel
doelgroep: alle leerlingen van de bovenbouw vwo
aanbod: verplicht
dekking: kan volledig
componenten:

OF

  • Pijlers voor arrangement 1 in de M-profielen zijn de verplichte vakken Nederlands, Engels/MVT, maatschappijleer, CKV en geschiedenis, aan te vullen met oriëntatie op studie en beroep en het profielwerkstuk als afsluiting.

Schikking van de inhoud kan op diverse manieren.

Elke schikking heeft consequenties en concretiseringen.

Arrangement 2: wetenschapsoriëntatie met gebruikmaking van vakken uit het profieldeel
doelgroep: alle leerlingen van de bovenbouw vwo
aanbod: verplicht
dekking: kan volledig
componenten:
  • M-profielen: kern voor arrangement 2 is het verplichte vak geschiedenis, met voor meer complete dekking aanvullingen uit bijvoorbeeld het per 2015 vrije vak ANW. Voor meer variatie, verbreding en verdieping is inbreng vanuit andere profielvakken welkom.
  • N-profielen: kern voor arrangement 2 is het verplichte vak scheikunde, met voor meer complete dekking elementen uit de wiskunde, de profielvakken biologie en natuurkunde en de vrije vakken NLT, ANW en informatica.

Schikking van de inhoud kan op diverse manieren.

Elke schikking heeft consequenties en concretiseringen.

Arrangement 3: wetenschapsoriëntatie met gebruikmaking van een door de school verplicht gesteld aanbod in het vrije opleidingsdeel
doelgroep: alle leerlingen van de bovenbouw vwo
aanbod: verplicht
dekking: kan volledig

componenten, voor volledige dekking in elk geval: 
Big History,
+ elementen uit filosofie
+ elementen uit één of meer gamma en/of bèta vakken
+ het profielwerkstuk

Schikking van de inhoud kan op diverse manieren.

Elke schikking heeft consequenties en concretiseringen.

Arrangement 4: wetenschapsoriëntatie naar keuze van de leerling
doelgroep: alle leerlingen van de bovenbouw vwo
aanbod: facultatief
dekking: kan volledig, maar gezien het keuzekarakter van dit arrangement hoeft dat niet
componenten: naar keuze van school (en leerling)

Schikking van de inhoud waarbij de leerling keuze heeft, is op diverse manieren mogelijk; een vraag voor de school is, of het aanbod van die inhoud tot een groter geheel (een ‘vak’ wetenschapsoriëntatie) moet worden gearrangeerd.

Elke schikking heeft consequenties en concretiseringen.Bovenstaande arrangementen worden uitvoerig beschreven in de publicatie Arrangementen voor wetenschapsoriëntatie in de tweede fase van het vwo. (dit document is in productie, als u het toegestuurd wilt krijgen, geeft u zich dan hier op)